Hướng dẫn sử dụng của Philips LightCare GC1400

(1)
 • Register your product and get support at
  请登录以下网址并得到相应的帮助
  www.philips.com/welcome
  User manual
  Petunjuk Penggunaan
  사용 설명서
  Manual pengguna
  คู่มือผู้ใช้
  Hướng dẫn sử dụng
  使用手冊
  用户手册
  GC1400 series
  LightCare

Bạn có câu hỏi nào về Philips LightCare GC1400 không?

manual_questions_numberofquestions 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Philips LightCare GC1400 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Philips LightCare GC1400 sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Philips LightCare GC1400 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Philips LightCare GC1400 khác.

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Thương hiệu Philips
Mẫu LightCare GC1400
Sản phẩm Bàn ủi
Ngôn ngữ Tiếng Việt, Trung Quốc, Indonesia
Loại tập tin PDF

Mua các sản phẩm liên quan:

  Các sản phẩm liên quan

  Bàn ủi Philips

  manual_uploadmanual_title

  manual_uploadmanual_description