Hướng dẫn sử dụng của Philips Naturelle CandleLight

Xem hướng dẫn sử dụng của Philips Naturelle CandleLight miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Philips Naturelle CandleLight khác.

TYPE
IP20
A
B
B
A
4404.018.33071 Last update: 01/06/12
IP20
Z
On/Off
CandleLights 2 set
70075/31/**
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, The Netherlands
+800 7445 4775
www.philips.com
Made in China
+
-
+
-
10h
12
3
6
9
On
10h
12
3
6
9

Bạn có câu hỏi nào về Philips Naturelle CandleLight không?

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Philips Naturelle CandleLight cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Philips Naturelle CandleLight sẽ trả lời càng chính xác.