Hướng dẫn sử dụng của Philips Naturelle

 • TYPE
  Philips Lighting BV
  I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
  5600 VB, Eindhoven, The Netherlands
  +800 7445 4775
  www.philips.com
  Made in China
  +
  -
  +
  -
  IP20
  A
  B
  B
  A
  4404.018.17911 Last update: 06/05/11
  IP20
  Z
  a
  IP20
  b
  Naturelle TeaLights 3 set
  69187/60/**
  a
  +
  -
  +
  -
  10h
  12
  3
  6
  9
  24h
  On
  10h
  12
  3
  6
  9
  24h
  On/Off

Bạn có câu hỏi nào về Philips Naturelle không?

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Philips Naturelle cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Philips Naturelle sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Philips Naturelle miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Philips Naturelle khác.