Hướng dẫn sử dụng của Philips Naturelle

Xem hướng dẫn sử dụng của Philips Naturelle miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Philips Naturelle khác.

TYPE
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, The Netherlands
+800 7445 4775
www.philips.com
Made in China
+
-
+
-
IP20
A
B
B
A
4404.018.17911 Last update: 06/05/11
IP20
Z
a
IP20
b
Naturelle TeaLights 3 set
69187/60/**
a
+
-
+
-
10h
12
3
6
9
24h
On
10h
12
3
6
9
24h
On/Off

Bạn có câu hỏi nào về Philips Naturelle không?

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Philips Naturelle cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Philips Naturelle sẽ trả lời càng chính xác.