Hướng dẫn sử dụng của Philips PowerCyclone FC5826

(1)
  • FC5828, FC5826, FC5823, FC5822
    Register your product and get support at
    在以下网址注册您的产品并获得支持
    www.philips.com/welcome
    FC58xx_COD29742_TIGER_SDFU_A5-3rd.indd 1 28-01-13 14:10

Bạn có câu hỏi nào về Philips PowerCyclone FC5826 không?

manual_questions_numberofquestions 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Philips PowerCyclone FC5826 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Philips PowerCyclone FC5826 sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của khác. manual_question_cta

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Thương hiệu Philips
Mẫu PowerCyclone FC5826
Sản phẩm Máy hút bụi
692341073262
Ngôn ngữ Phổ Cập, Trung Quốc
Loại tập tin PDF

Các sản phẩm liên quan

Máy hút bụi Philips