Hướng dẫn sử dụng của Philips PowerPro Aqua Powerpro

Xem hướng dẫn sử dụng của Philips PowerPro Aqua Powerpro miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Philips PowerPro Aqua Powerpro khác.

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
FC8476, FC8475, FC8474, FC8473, FC8472, FC8471, FC8470
FC8479-FC8470_COD29671_SDFU_A5.indd 1 29-01-13 09:39

Bạn có câu hỏi nào về Philips PowerPro Aqua Powerpro không?

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Philips PowerPro Aqua Powerpro cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Philips PowerPro Aqua Powerpro sẽ trả lời càng chính xác.

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Thương hiệu Philips
Mẫu PowerPro Aqua Powerpro
Sản phẩm Máy hút bụi
08710103707912, 08710103737599, 18710103707919, 68710103707914, 8710103707912, 8710103737599, 8710103725626
Ngôn ngữ Phổ Cập
Nhóm sản phẩm Các máy hút bụi
Loại tập tin PDF
Thiết kế
Màu sắc sản phẩm Black, Turquoise
Loại bình chứa bụi Không túi đựng
Hiệu suất
Mức độ ồn 83
Kiểu làm sạch Dry&Wet
Phương pháp tách bụi bẩn Xoáy
Điện
Thời gian chạy 40
Điện áp pin 18
Nội dung đóng gói
Thủ công