Hướng dẫn sử dụng của Philips PTA508

(1)
  • Số lượng trang: 88
  • Loại tập tin: PDF
Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

Active 3D glasses
PTA508

Bạn có câu hỏi nào về Philips PTA508 không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Philips PTA508 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Philips PTA508 sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Philips PTA508 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Philips PTA508 khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu Philips
Mẫu PTA508
Sản phẩm Kính 3d
8712581662059
Ngôn ngữ Anh
Loại tập tin PDF

Các câu hỏi thường gặp

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy những câu hỏi thường gặp nhất về Philips PTA508.

Câu hỏi của bạn không có trong danh sách? Đặt câu hỏi của bạn tại đây