Hướng dẫn sử dụng của Philips SlimShell Grafik

(1)
  • Số lượng trang: 2
  • Loại tập tin: PDF
Philips
SlimShell Grafik
for iPhone 3G and 3GS

DLM68017D

Protect your iPhone in style

in a hard case with graphical pattern

Sleek and streamlined, SlimShell surrounds your iPhone in tough protection with
personality. Easily add a strong yet lightweight layer of protection and style without adding
bulk. Use the included Surface Shield for added screen protection.
Strong protection
Hard-shell polycarbonate case for strong protection
Quick and easy protection in an instant
Fashionable and fun
Patterned case shows your unique style
Convenient access
Access to all controls and dock connector
Access to iPhone side controls and camera
Screen protection
Surface Shield screen protector included

Bạn có câu hỏi nào về Philips SlimShell Grafik không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Philips SlimShell Grafik cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Philips SlimShell Grafik sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Philips SlimShell Grafik miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Philips SlimShell Grafik khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu Philips
Mẫu SlimShell Grafik
Sản phẩm Phụ kiện điện thoại khác
Ngôn ngữ Anh
Loại tập tin PDF

Các câu hỏi thường gặp

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy những câu hỏi thường gặp nhất về Philips SlimShell Grafik.

Câu hỏi của bạn không có trong danh sách? Đặt câu hỏi của bạn tại đây