Hướng dẫn sử dụng của Philips Viva Collection HR2744

Trên trang này, bạn tìm hướng dẫn sử dụng của Philips Viva Collection HR2744. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trong hướng dẫn vận hành này trước khi sử dụng sản phẩm. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về của bạn mà không có trong hướng dẫn sử dụng, vui lòng chia sẻ câu hỏi của bạn trong phần khắc phục sự cố ở phía dưới của trang này.

Thương hiệu
Philips
Mẫu
Viva Collection HR2744
Sản phẩm
08710103529613, 8710103529613
Ngôn ngữ
Anh, Người Pháp, Indonesia, Tiếng Ả Rập, Tiếng Việt
Loại tập tin
PDF
Website
http://www.philips.com/global
- Kim tra xem đin p ghi trên thiết bị c tương ng vi đin p ngun
nơi s dng trưc khi ni thiết bị vi ngun đin.
- Luôn ngắt kết ni thiết bị vi ngun đin trưc khi lắp rp, tho rời, cất
giữ hoặc làm v sinh thiết bị, cũng như khi thiết bị không được gim st.
- Không s dng bất kỳ ph kin hoặc bộ phận nào mà Philips không đặc
bit khuyên dùng. Nếu bạn s dng cc ph kin hoặc bộ phận không
phải của Philips, vic bảo hành sẽ bị mất hiu lực.
- Đ bộ phận động cơ trnh xa ngun nhit, la, hơi ẩm và bi bẩn.
Chú ý
- Luôn đặt thiết bị lên bề mặt phẳng và cân bằng.
- Không s dng my vắt cam qu 10 phút liên tc.
- Thiết bị này được thiết kế ch đ dùng trong gia đnh.
- Không s dng bất kỳ ph kin hoặc bộ phận nào mà Philips không đặc
bit khuyên dùng. Nếu bạn s dng cc ph kin hoặc bộ phận không
phải của Philips, vic bảo hành sẽ bị mất hiu lực.
- Mc độ n: Lc= 72 dB(A)
Điện từ trường (EMF)
Thiết bị Philips này tuân thủ tất cả cc tiêu chuẩn và quy định hin hành liên
quan đến mc phơi nhiễm đin từ trường.
Tái chế
- Không vt sản phẩm cùng chung vi rc thải gia đnh thông thường khi
ngừng s dng n, mà hãy đem sản phẩm đến đim thu gom chính thc
đ ti chế. Làm như vậy sẽ giúp bảo v môi trường.
Bảo hành và hỗ trợ
Nếu bạn cần hỗ trợ hay đ biết thông tin, vui lòng truy cập
www.philips.com/support hoặc đọc tờ bảo hành toàn cầu riêng lẻ.


 !Philips 


.www.philips.com/welcome  Philips
)1 ( 


 A
 B
 C
 D
 E
 F

.

-  . 
.

- .

-
 Philips 

. Philips 
- . 
-

)( 

   
 
.
- .

- .
- 
.
- 


.
- Philips 


. .
- .


- .


- . 10 
- .

-  Philips  

. .
- )( 72 = Lc :
)EMF( 

 Philips 
.

-   
.  .

 www.philips.com/support  
.



 ! Philips 
 Philips  !
. www.philips.com/welcome
)1 (  
 A
 B
 C
 D
 E
 F

 
.

-  .
.

- .
-  
. Philips  Philips
-   
.
-  


- .
- .
- 
.
-   
. 
-  Philips 
  .
.
- .  

- .
- . 10 
- .
-  Philips 
  . 
.
- )A( Lc= 72 :
)EMF( 
 Philips 
.

-  
 .
.

  www.philips.com/support  
.
User manual
HR2744
Always here to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
1
1
A
B
C
D
E
F
4203.000.7434.1.C

Bạn có câu hỏi nào về Philips Viva Collection HR2744 không?

Nếu bạn có thắc mắc về Philips Viva Collection HR2744, đừng ngại hỏi. Hãy mô tả rõ ràng vấn đề của bạn. Nhờ đó, những người dùng khác có thể cung cấp cho bạn câu trả lời chính xác.

Mua các sản phẩm liên quan:

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Tính năng
Bảo quản dây yes
Chiều dài dây cáp 1.2
Màu sắc sản phẩm Màu trắng
Điện
Điện áp AC đầu vào 220-240