Hướng dẫn sử dụng của Philips Viva Collection HR2744

Xem hướng dẫn sử dụng của Philips%Viva Collection HR2744 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Philips Viva Collection HR2744 khác.

Thương hiệu
Philips
Mẫu
Viva Collection HR2744
Sản phẩm
08710103529613, 8710103529613
Ngôn ngữ
Anh, Người Pháp, Indonesia, Tiếng Ả Rập, Tiếng Việt
Loại tập tin
PDF
Website
http://www.philips.com/global
- Kim tra xem đin p ghi trên thiết bị c tương ng vi đin p ngun
nơi s dng trưc khi ni thiết bị vi ngun đin.
- Luôn ngắt kết ni thiết bị vi ngun đin trưc khi lắp rp, tho rời, cất
giữ hoặc làm v sinh thiết bị, cũng như khi thiết bị không được gim st.
- Không s dng bất kỳ ph kin hoặc bộ phận nào mà Philips không đặc
bit khuyên dùng. Nếu bạn s dng cc ph kin hoặc bộ phận không
phải của Philips, vic bảo hành sẽ bị mất hiu lực.
- Đ bộ phận động cơ trnh xa ngun nhit, la, hơi ẩm và bi bẩn.
Chú ý
- Luôn đặt thiết bị lên bề mặt phẳng và cân bằng.
- Không s dng my vắt cam qu 10 phút liên tc.
- Thiết bị này được thiết kế ch đ dùng trong gia đnh.
- Không s dng bất kỳ ph kin hoặc bộ phận nào mà Philips không đặc
bit khuyên dùng. Nếu bạn s dng cc ph kin hoặc bộ phận không
phải của Philips, vic bảo hành sẽ bị mất hiu lực.
- Mc độ n: Lc= 72 dB(A)
Điện từ trường (EMF)
Thiết bị Philips này tuân thủ tất cả cc tiêu chuẩn và quy định hin hành liên
quan đến mc phơi nhiễm đin từ trường.
Tái chế
- Không vt sản phẩm cùng chung vi rc thải gia đnh thông thường khi
ngừng s dng n, mà hãy đem sản phẩm đến đim thu gom chính thc
đ ti chế. Làm như vậy sẽ giúp bảo v môi trường.
Bảo hành và hỗ trợ
Nếu bạn cần hỗ trợ hay đ biết thông tin, vui lòng truy cập
www.philips.com/support hoặc đọc tờ bảo hành toàn cầu riêng lẻ.


 !Philips 


.www.philips.com/welcome  Philips
)1 ( 


 A
 B
 C
 D
 E
 F

.

-  . 
.

- .

-
 Philips 

. Philips 
- . 
-

)( 

   
 
.
- .

- .
- 
.
- 


.
- Philips 


. .
- .


- .


- . 10 
- .

-  Philips  

. .
- )( 72 = Lc :
)EMF( 

 Philips 
.

-   
.  .

 www.philips.com/support  
.



 ! Philips 
 Philips  !
. www.philips.com/welcome
)1 (  
 A
 B
 C
 D
 E
 F

 
.

-  .
.

- .
-  
. Philips  Philips
-   
.
-  


- .
- .
- 
.
-   
. 
-  Philips 
  .
.
- .  

- .
- . 10 
- .
-  Philips 
  . 
.
- )A( Lc= 72 :
)EMF( 
 Philips 
.

-  
 .
.

  www.philips.com/support  
.
User manual
HR2744
Always here to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
1
1
A
B
C
D
E
F
4203.000.7434.1.C

Bạn có câu hỏi nào về Philips Viva Collection HR2744 không?

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Philips Viva Collection HR2744 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của PhilipsViva Collection HR2744 sẽ trả lời càng chính xác.

Mua các sản phẩm liên quan:

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Tính năng
Bảo quản dây yes
Chiều dài dây cáp 1.2
Màu sắc sản phẩm Màu trắng
Điện
Điện áp AC đầu vào 220-240