Hướng dẫn sử dụng của Philips Viva Collection HR7520

(1)
 • 3 4
  5
  2
  1
  12
  6
  a
  b
  c
  d
  e
  h
  r
  p
  q
  o
  n
  10
  11 13
  l
  8
  *
  7
  14
  A
  B
  9
  30 sec 500 g
  1
  30 sec 200 g
  1
  30 sec 2 pcs
  1
  30 sec 500 g
  1
  30 sec 500 g
  1
  2 min 500 g
  1
  1 min1 L2
  1 min1 L2
  1 min1 L2
  5 sec 25 g
  P
  2
  P x 9
  6 x
  (MAX)
  (MAX)
  (MAX)
  (MAX)
  5 x 1 sec 500 gP
  5 x 1 sec 500 g P/2
  30 sec 50 gP
  60 sec 250 g2
  45 sec 250 g2
  30 sec 200 g2
  2-3 min
  500 g
  280 ml
  50 g
  350 ml
  4 pcs
  1
  1
  1
  60-180 sec
  60-180 sec
  P
  0
  1
  2
  400 g
  2 min
  600 ml
  2
  f
  g
  j
  k
  m
  s
  i
  © 2019 Koninklijke Philips N.V.
  All rights reserved.
  3000 039 14991
  EN User manual 7
  BG
  Ръководство за потребителя
  14
  CS Příručka pro uživatele 22
  ET Kasutusjuhend 29
  HR Korisnički priručnik 36
  HU Felhasználói kézikönyv 43
  KK Қолданушының нұсқасы 51
  LT Vartotojo vadovas 58
  LV Lietotāja rokasgrāmata 65
  PL Instrukcja obsługi 72
  RO Manual de utilizare 80
  RU Руководство пользователя 87
  SK Príručka užívateľa 95
  SL Uporabniški priročnik 102
  SR Korisnički priručnik 109
  UK Посібник ко ристувача 116
  HR7510 HR7520
  HR7530
  EN If you want to purchase an additional accessory, please contact
  Philips Consumer Care Center in your country.
  BG Ако искате да закупите допълнителен аксесоар, моля,
  свържете се с Центъра за обслужване на потребители на Philips във
  Вашата държава.
  CS Chcete-li zakoupit další příslušenství, obraťte se na Středisko péče
  o zákazníky společnosti Philips ve své zemi.
  ET Lisatarviku ostmise soovi korral võtke ühendust oma riigi Philipsi
  klienditeeninduskeskusega.
  HR Ako želite kupiti dodatni dio, obratite se centru za korisničku
  podršku tvrtke Philips u svojoj državi.
  HU Ha további tartozékot szeretne vásárolni, vegye fel a kapcsolatot a
  helyi Philips vevőszolgálattal.
  KK
  Қосымша керек-жарақты сатып алу үшін өз еліңізде Philips сатып
  алушыларына қызмет көрсету орталығына жүгініңіз.
  LT Jei norite nusipirkti papildomą priedą, susisiekite su „Philips
  klientų aptarnavimo centru savo šalyje.
  LV Ja vēlaties iegādāties papildu piederumus, lūdzu, sazinieties ar
  Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī.
  PL Jeśli chcesz zakupić dodatkowe akcesoria, skontaktuj się z
  lokalnym Centrum Obsługi Klienta rmy Philips.
  RO Dacă doreşti să achiziţionezi un accesoriu suplimentar, te rugăm
  să contactezi centrul de asistenţă pentru clienţi Philips din ţara ta.
  RU Если вы хотите приобрести дополнительный аксессуар,
  обратитесь в центр поддержки потребителей Philips в вашей
  стране.
  SK Ak chcete zakúpiť dodatočné príslušenstvo, obráťte sa na Stredisko
  starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej krajine.
  SL Če želite kupiti več dodatne opreme, se obrnite na Philipsov
  oddelek za pomoč uporabnikom v svoji državi.
  SR Ako želite da kupite dodatni deo, obratite se centru za korisničku
  podršku kompanije Philips u svojoj zemlji.
  UK Якщо Ви бажаєте придбати додатковий аксесуар, звертайтеся
  до Центру обслуговування клієнтів Philips у своїй країні.

Bạn có câu hỏi nào về Philips Viva Collection HR7520 không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Philips Viva Collection HR7520 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Philips Viva Collection HR7520 sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Thương hiệu Philips
Mẫu Viva Collection HR7520
Sản phẩm Thiết bị nhà bếp
8710103904953, 8710103908388
Ngôn ngữ Anh, Đánh Bóng, Rumani, Slovak, Hungary, Người Ăn Mặc Cẩu Thả, Croatia, Bulgaria
Loại tập tin PDF
Tính năng
Sức chứa của bát 2.1
Nước xuất xứ Trung Quốc
Màu sắc sản phẩm Màu trắng
Bluetooth
Số lượng các chức năng 30
Chức năng xung
Kiểu kiểm soát Quay
Tốc độ biến thiên
Số lượng tốc độ 2
Dụng cụ vắt/ép cam/chanh -
Bảo quản dây
Dễ làm sạch
Chân không trượt
Các bộ phận của đĩa không thấm nước
Công tắc bật/tắt
Số lượng đĩa 1
Chất liệu
Hũ vật liệu Mạng lưới khu vực lưu trữ (mạng SAN)
Chất liệu bát -
Chất liệu dao Thép không gỉ
Điện
Công suất 850
Điện áp AC đầu vào 220 - 240
Tần số AC đầu vào 50 - 60
Trọng lượng & Kích thước
Chiều rộng 244
Độ dày 244
Chiều cao 377
Màn hình
Màn hình tích hợp

Các sản phẩm liên quan

Thiết bị nhà bếp Philips