Hướng dẫn sử dụng của PowerPlus POWX0782

(7)
  • Số lượng trang: 23
  • Loại tập tin: PDF

POWX0782 EN

Copyright © 2015 VARO P a g e | 1 www.varo.com
1 APPLICATION ................................................................................. 4
2 DESCRIPTION ................................................................................ 4
3 PACKAGE CONTENT LIST ............................................................ 4
4 SYMBOLS ....................................................................................... 5
5 GENERAL SAFETY WARNINGS ................................................... 5
5.1 Working area .......................................................................................................... 5
5.2 Electrical safety ...................................................................................................... 5
5.3 Personal safety ...................................................................................................... 5
5.4 Power tool use and care ........................................................................................ 6
5.5 Service .................................................................................................................... 6

6 ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR CROSS-CUT AND

TABLE SAWS ................................................................................. 6
7 ELECTRICAL SAFETY ................................................................... 8
8 SPECIAL PRODUCT CHARACTERISTICS ................................... 8
9 INSTALLATION AND TRANSPORT .............................................. 9
9.1 Installation (Fig. 14) ............................................................................................... 9
9.2 Transport (Fig. 5, 12, 13) ........................................................................................ 9
9.2.1 Table saw operating mode (Fig. 2, 5, 6, 12) ............................................................. 9
9.2.2 Cross-cut and mitre saw operating mode (Fig. 6) ................................................... 10
9.2.3 Turntable (Fig. 7-9) ................................................................................................ 10
9.2.4 Adjustment of the bevelling angle (Fig. 10-11)........................................................ 10
9.2.5 Mitre and width guide (Fig. 12-13) .......................................................................... 10
9.2.6 Connection to a dust collector ................................................................................ 10
9.2.7 Connection to AC power ........................................................................................ 11
10 OPERATIONS ............................................................................... 11
10.1 Cross-cut sawing mode ....................................................................................... 11
10.1.1 Safety instructions for the movable saw blade guard (Fig. 16) ................................ 11
10.1.2 Safety lock (Fig. 2-3) .............................................................................................. 11
10.1.3 Installation (Fig. 12 and 13) .................................................................................... 11
10.1.4 Normal cross-cut operations .................................................................................. 12
10.1.5 Mitre sawing (Fig. 7)............................................................................................... 13

Bạn có câu hỏi nào về PowerPlus POWX0782 không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về PowerPlus POWX0782 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của PowerPlus POWX0782 sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của PowerPlus POWX0782 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của PowerPlus POWX0782 khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu PowerPlus
Mẫu POWX0782
Sản phẩm Cái cưa
5400338042539
Ngôn ngữ Anh
Loại tập tin PDF
Điện
Năng lượng đầu vào 1800 W
Nguồn điện Dòng điện xoay chiều
Nội dung đóng gói
Đường kính đĩa 254 mm
Hiệu suất
Tốc độ không tải (tối đa) 5000 RPM
hiển thị thêm

Các câu hỏi thường gặp

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy những câu hỏi thường gặp nhất về PowerPlus POWX0782.

Câu hỏi của bạn không có trong danh sách? Đặt câu hỏi của bạn tại đây