Hướng dẫn sử dụng của Samsung Galaxy J2

(2)
  • Số lượng trang: 89
  • Loại tập tin: PDF
www.samsung.comVietnamese. 09/2015. Rev.1.0

Sách hướng dẫn sử

dụng
SM-J200G/DD
SM-J200GU/DS

Bạn có câu hỏi nào về Samsung Galaxy J2 không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Samsung Galaxy J2 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Samsung Galaxy J2 sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Samsung Galaxy J2 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Samsung Galaxy J2 khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu Samsung
Mẫu Galaxy J2
Sản phẩm Điện thoại thông minh
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Loại tập tin PDF

Các câu hỏi thường gặp

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy những câu hỏi thường gặp nhất về Samsung Galaxy J2.

Câu hỏi của bạn không có trong danh sách? Đặt câu hỏi của bạn tại đây