Hướng dẫn sử dụng của Samsung RS21NCSW

8.9 · 1
PDF hướng dẫn sử dụng
 · 34 trang
Anh
hướng dẫn sử dụngSamsung RS21NCSW

SIDE BY SIDE

REFRIGERATOR

OWNER’S MANUAL AND INSTALLATION

ENGLISH

DA99-00494B REV(0.0)
CONTENTS
SAFETY WARNING....................................................................................2
OPERATING INSTRUCTIONS
SETTING UP THE REFRIGERATOR ........................................................4
MAJOR FEATURES.....................................................................................4
CONTROL PANEL .......................................................................................5
DIGITAL PANEL ..........................................................................................7
TEMPERATURE CONTROL ......................................................................8
ICE AND COLD WATER DISPENSER .......................................................8
SHELVES AND BINS ...................................................................................9
FOOD STORAGE GUIDE ........................................................................10
CoolSelect Zone
TM
Drawer GUIDE.............................................................12
REMOVING FREEZER ACCESSORIES..................................................14
REMOVING REFRIGERATOR ACCESSORIES.....................................14
BEVERAGE STATION
TM
(optional) ............................................................14
CLEANING ACCESSORIES......................................................................15
CHANGING THE INTERIOR LIGHT.........................................................16
WATER FILTER..........................................................................................17
DOORS.......................................................................................................17
INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTALLATION OF THE REFRIGERATOR ............................................18
REMOVING THE FRONT LEG COVER .........................................19
REMOVING THE REFRIGERATOR DOORS ......................................... 20
REATTACHING THE REFRIGERATOR DOORS....................................22
ADJUSTING THE CLEARANCE BETWEEN THE DOORS....................25
CHECKING THE WATER DISPENSER LINE ..........................................27
INSTALLAING THE WATER DISPENSER LINE......................................28
TROUBLESHOOTING...............................................................................33
DA99-00494B 4/7/03 2:29 PM Page 1

Hướng dẫn sử dụng

Xem hướng dẫn sử dụng của Samsung RS21NCSW miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Samsung RS21NCSW khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Bạn có câu hỏi nào về Samsung RS21NCSW không?

Bạn có câu hỏi về Samsung và câu trả lời không có trong cẩm nang này? Đặt câu hỏi của bạn tại đây. Cung cấp mô tả rõ ràng và toàn diện về vấn đề và câu hỏi của bạn. Vấn đề và câu hỏi của bạn được mô tả càng kỹ càng thì các chủ sở hữu Samsung Galaxy A7 khác càng dễ dàng cung cấp cho bạn câu trả lời xác đáng.

Số câu hỏi: 0

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy thông số kỹ thuật sản phẩm và thông số kỹ thuật hướng dẫn sử dụng của Samsung RS21NCSW.

Chung
Thương hiệu Samsung
Mẫu RS21NCSW
Sản phẩm Tủ lạnh
Ngôn ngữ Anh
Loại tập tin PDF

Các câu hỏi thường gặp

Không thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của bạn trong cẩm nang? Bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của mình trong phần Câu hỏi thường gặp về Samsung RS21NCSW phía dưới.

Câu hỏi của bạn không có trong danh sách? Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Không có kết quả