Hướng dẫn sử dụng của Samsung SE-406AB

(1)
  • Số lượng trang: 38
  • Loại tập tin: PDF

Samsung Optical Disc Drive

Home Index
a
fety precautions Features How to install How to use How to store and clean Troubleshooting Specifications
Samsung's OMS (Optical Media
Solution) Customer Support Website
(www.samsung-ODD.com ) offers
the latest versions of firmware for
ODD products, user instructions and
product information.
Related links
http://www.samsung-ODD.com
http://www.samsung.com
Select lan
g
ua
g
es
Select your language

Firmware Update

Check your firmware version.

Warranty Statement

Warranty statement for your product
A
ll Contents Copyright © 2001 - 2011 SAMSUNG Electronics Co., Ltd. Optical Disc Drive

페이지 1/ 1SE-406AB

2011-03-14file://D:\HEARTSOME

_

WORK\0

_

PROJECT

_

LOCALIZATION\3

_

TOSHIBA

_
SA
...

Bạn có câu hỏi nào về Samsung SE-406AB không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Samsung SE-406AB cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Samsung SE-406AB sẽ trả lời càng chính xác.

Mục lục

Xem hướng dẫn sử dụng của Samsung SE-406AB miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Samsung SE-406AB khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu Samsung
Mẫu SE-406AB
Sản phẩm Phụ kiện máy tính
729507949031
Ngôn ngữ Anh
Loại tập tin PDF
Tốc độ ghi
Tốc độ ghi DVD+R 8 x
Tốc độ ghi DVD-R 8 x
Tốc độ ghi hai lớp DVD-R 6 x
Tốc độ ghi hai lớp DVD+R 6 x
Tốc độ ghi DVD+RW 8 x
Tốc độ ghi DVD-RW 6 x
Tốc độ ghi CD-R 24 x
Tốc độ ghi CD-RW 24 x
Tốc độ ghi DVD-RAM 5 x
Tốc độ đọc
Tốc độ đọc DVD+R 8 x
Tốc độ đọc DVD-R 8 x
Tốc độ đọc hai lớp DVD-R 6 x
Tốc độ đọc hai lớp DVD+R 6 x
Tốc độ đọc DVD+RW 8 x
Tốc độ đọc DVD-RW 8 x
Tốc độ đọc CD-R 24 x
Tốc độ đọc CD-RW 24 x
Tốc độ đọc DVD-ROM 8 x
Tốc độ đọc BD-ROM 6 x
Tốc độ đọc BD-R 6 x
Tốc độ đọc BD-RE 4 x
Tốc độ đọc CD-ROM 24 x
Tốc độ đọc Lớp Kép BD-R 4 x
Tốc độ đọc Lớp Kép BD-RE 4 x
Thời gian truy cập
Thời gian truy cập ngẫu nhiên trung bình ổ DVD 130 ms
Thời gian truy cập ngẫu nhiên trung bình ổ CD-ROM 130 ms
Thời gian truy cập ngẫu nhiên trung bình ổ BD-ROM 200 ms
Thiết kế
Nội bộ Không
Màu sắc sản phẩm Màu đen
Hiệu suất
Thiết bị ổ, kich cỡ bộ đệm 2 MB
Công nghệ ghi đĩa quang Lightscribe -
Các đặc điểm khác
Kích thước (Rộng x Độ dày x Cao) 141 x 161 x 21.5 mm
Trọng lượng & Kích thước
Trọng lượng 340 g
hiển thị thêm

Các câu hỏi thường gặp

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy những câu hỏi thường gặp nhất về Samsung SE-406AB.

Câu hỏi của bạn không có trong danh sách? Đặt câu hỏi của bạn tại đây