Hướng dẫn sử dụng của Samsung UD55A/55

(1)
  • Số lượng trang: 148
  • Loại tập tin: PDF
SyncMaster UD46A, UD55A

LCD Display

User Manual

The color and the appearance may differ depending on the
product, and the specifications are subject to change
without prior notice to improve the performance.

Bạn có câu hỏi nào về Samsung UD55A/55 không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Samsung UD55A/55 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Samsung UD55A/55 sẽ trả lời càng chính xác.

Mục lục

Xem hướng dẫn sử dụng của Samsung UD55A/55 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Samsung UD55A/55 khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu Samsung
Mẫu UD55A/55
Sản phẩm Màn hình
8806071391229
Ngôn ngữ Anh
Loại tập tin PDF

Các câu hỏi thường gặp

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy những câu hỏi thường gặp nhất về Samsung UD55A/55.

Câu hỏi của bạn không có trong danh sách? Đặt câu hỏi của bạn tại đây