Hướng dẫn sử dụng của Shure FP2/SM58

(1)
  • Số lượng trang: 16
  • Loại tập tin: PDF
Printed In U.S.A
©2012 Shure Incorporated
27B16755 (Rev. 1)
FP5 FP1 FP3 FP2

Shure FP Wireless

Système sans fil FP

FP-Drahtlossystem

Radiosistema FP
Draadloos systeem FP
Sistema inalámbrico FP
Sistema Sem Fio FP
Система FP Wireless
FP Wireless System

Bạn có câu hỏi nào về Shure FP2/SM58 không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Shure FP2/SM58 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Shure FP2/SM58 sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Shure FP2/SM58 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Shure FP2/SM58 khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu Shure
Mẫu FP2/SM58
Sản phẩm Hệ thống micro không dây
Ngôn ngữ Anh
Loại tập tin PDF

Các câu hỏi thường gặp

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy những câu hỏi thường gặp nhất về Shure FP2/SM58.

Câu hỏi của bạn không có trong danh sách? Đặt câu hỏi của bạn tại đây