Hướng dẫn sử dụng của Siemens iQ700 LF16VA170

 • *9001297754*  
  
  ',9*,97;/)9$ Ø0RQWDJHDQOHLWXQJ
  [
  [
  [
  [
  
  
  
  
  
  
  [
  [
  [
  [
  
  
  ( *HUlW
  0 0HWDOOIHWWILOWHU
  8 )ODFKNDQDO
  @ )ODFKNDQDODQVFKOXVV
  H :LQNHO
  P 0RQWDJHNUDOOHQ
  X 6FKUDXEHQIU0RQWDJHNUDOOHQ
  ` 9HUELQGXQJVOHLVWHQ PP
  h )ODFKNDQDO
  )" 1HW]DQVFKOXVVNDEHO
  )* .OHEHEDQG
  )2 *HEOlVHEDXVWHLQ
  ): 6WHXHUER[
  )B 'LFKWXQJHQIU9HUELQGXQJVOHLVWHQ
  )J 6FKUDXEHQIU)ODFKNDQDO
  )R $EGHFNSODWWH
  )Z 6FKUDXEHQIU9HUELQGXQJVOHLVWHQ

Bạn có câu hỏi nào về Siemens iQ700 LF16VA170 không?

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Siemens iQ700 LF16VA170 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Siemens iQ700 LF16VA170 sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Siemens iQ700 LF16VA170 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Siemens iQ700 LF16VA170 khác.

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Thương hiệu Siemens
Mẫu iQ700 LF16VA170
Sản phẩm Máy hút mùi
4242003805350
Ngôn ngữ Người Tây Ban Nha, Tiếng Việt
Loại tập tin PDF
Hiệu suất
Công suất chiết tối đa 600
Mức độ ồn -
Xếp loại hiệu quả lọc dầu mỡ C
Xếp loại hiệu quả chiếu sáng -
Xếp loại hiệu quả thủy động lực học A
Kiểu chiết Hút qua ống dẫn/Quay vòng
Tốc độ cao
Số lượng tốc độ 3
Độ ồn (tốc độ cao) 70
Mức ồn (tốc độ cao) 67
Mức ồn (tốc độ thấp) 62
Điện
Lớp hiệu quả năng lượng A+
Năng lượng tiêu thụ hàng năm 37.4
Công suất động cơ 145
Điện áp AC đầu vào 220 - 240
Tần số AC đầu vào 50
Dòng điện 16
Thiết kế
Màu sắc sản phẩm Thép không gỉ
Chứng nhận CE
Chiều dài dây 1.3
Kiểu/Loại Luồng khí đi xuống
Màn hình tích hợp -
Kiểu kiểm soát Cảm ứng
Đường kính ống nối thải 150
Lọc
Kiểu lọc mỡ Kim loại
Bộ lọc chống thấm của máy rửa bát
Trọng lượng & Kích thước
Chiều rộng 110
Độ dày 156
Chiều cao 512

Mua các sản phẩm liên quan:

  Các sản phẩm liên quan

  Máy hút mùi Siemens