Hướng dẫn sử dụng của Siemens LZ10AFU00

Xem hướng dẫn sử dụng của Siemens LZ10AFU00 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Siemens LZ10AFU00 khác.

*9001423232*  

Ø 0RQWDJHDQOHLWXQJ
Ò Οωινανγπρανζίλνμρίε
Ö 0RQWiçQtQiYRG
× 0RQWHULQJVYHMOHGQLQJ
Ù ̲͉͇͓͆́ͅ͇͕͔͕͔͉͓͌̓̾̓ͅ
Ú ,QVWDOODWLRQLQVWUXFWLRQV
Û ,QVWUXFFLRQHVGHPRQWDMH
Ü 3DLJDOGXVMXKHQG
Ý $VHQQXVRKMH
Þ 1RWLFHGHPRQWDJH
à 8SXWH]DPRQWDçX
á 6]HUHOpVL~WPXWDWy
â ,VWUX]LRQLSHULOPRQWDJJLR
ä 0RQWDYLPRLQVWUXNFLMD
å 0RQWąçDVLQVWUXNFLMD
æ ΢ξίρπρανζίλνμρίεί
é ,QVWDOODWLHYRRUVFKULIW
ê 0RQWHULQJVYHLOHGQLQJ
ë ,QVWUXNFMDPRQWDŰX
ì ,QVWUXo}HVGHPRQWDJHP
í ,QVWUXFŘLXQLGHPRQWDM
î Ημπροςιυηώξνλνμρίες
ï 0RQWiçQ\QiYRG
ð 1DYRGLOD]DPRQWDçR
ñ 8GKs]LPSsUPRQWLP
ò 8SXWVWYRRSRVWDYOMDQMX
ó 0RQWHULQJVDQYLVQLQJ
ô 0RQWDMN×ODYX]X

Bạn có câu hỏi nào về Siemens LZ10AFU00 không?

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Siemens LZ10AFU00 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Siemens LZ10AFU00 sẽ trả lời càng chính xác.

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Thương hiệu Siemens
Mẫu LZ10AFU00
Sản phẩm Máy hút mùi
4242003774397
Ngôn ngữ Rumani, Người Hy Lạp, Tiếng Việt
Nhóm sản phẩm Các máy hút mùi
Loại tập tin PDF
Thiết kế
Màu sắc sản phẩm Màu đen
Hiệu suất
Tương thích nhãn hiệu Siemens
Thông số đóng gói
Số lượng mỗi gói -
Điện
Công suất tiêu thụ (tối đa) -