Hướng dẫn sử dụng của Sigma Cuberider II

 • SIGMA Elektro GmbH
  Dr.-Julius - Leber - Stre 15
  D-67433 Neustadt /Weinstraße
  SIGMA SPORT USA
  1067 Kingsland Drive
  Batavia, IL 60510, U.S.A.
  SIGMA SPORT ASIA
  7F -1, No. 193, Ta-Tun 6
  th
  Street,
  Taichung City 408, Taiwan
  LIGHTING SYSTEMS
  1 2 3
  765
  HIGH POWER LED LIGHT
  IION
  NIPACK
  1.
  2.
  3.
  181751/1
  OFF =
  GREEN =
  RED =
  2
  x = ON
  +1 x =
  +1 x =
  +1 x =
  2 Sec. = OFF
  IION
  !
  °C
  4
  ON (30%)
  ON (70%)
  !
  °C
  ON (100%)
  KARMA Manual.indd 1 14.08.2007 17:22:34 Uhr

Bạn có câu hỏi nào về Sigma Cuberider II không?

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Sigma Cuberider II cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Sigma Cuberider II sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Sigma Cuberider II miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Sigma Cuberider II khác.

Mua các sản phẩm liên quan:

  Các sản phẩm liên quan

   Đèn xe đạp Sigma