Hướng dẫn sử dụng của Singer Tradition 2250

(8)
  • !"#$%&'()*#+,-$.,/0#
    *#+,-$.,/0#'!"#$"&
    !"#$"&'(%'*#+,-$../0#%+

Bạn có câu hỏi nào về Singer Tradition 2250 không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Singer Tradition 2250 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Singer Tradition 2250 sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Singer Tradition 2250 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Singer Tradition 2250 khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu Singer
Mẫu Tradition 2250
Sản phẩm Máy may
Ngôn ngữ -
Loại tập tin PDF
Tính năng
Màu sắc sản phẩm Màu trắng
Các chức năng máy khâu May
Giá đỡ phụ
Kiểu khuyết áo 4 Step
Số lượng chương trình -
Chiều dài mũi khâu Biến số
Số lượng kiểu đường may 10
Kiểu kiểm soát Quay
Chiều rộng mũi khâu Biến số
Kiểu/Loại -
Nội dung đóng gói
Hộp đựng
Điện
Loại nguồn cấp điện Chạy bằng điện