Hướng dẫn sử dụng của Sony Bravia XBR-55X800H

(1)
 • Reference Guide
  Manuel de référence
  Guía de referencia
  US
  FR
  ES
  XBR-85X80CH / 85X800H / 75X80CH / 75X800H / 65X80CH / 65X800H /
  XBR-55X80CH / 55X800H / 49X800H / 43X800H
  5-013-150-12(2)
  Television
  léviseur
  Televisor digital a
  color con pantalla
  de cristal líquido
  Service à la clientèle Sony
  Canada :
  http://www.sony.ca/support
  États-Unis :
  http://www.sony.com/tvsupport
  Canada États-Unis
  1.877.899.SONY 1.800.222.SONY
  Appelez le numéro de téléphone qui
  apparaît sur votre carte/police de garantie.
  Ne retournez pas le produit au magasin
  Sony Customer Support
  U.S.A.:
  http://www.sony.com/tvsupport
  Canada:
  http://www.sony.ca/support
  United States Canada
  1.800.222.SONY 1.877.899.SONY
  Call the telephone number that appears on
  your warranty card/policy
  Please do not return the product to the store
  Centro de Asistencia de Sony
  http://esupport.sony.com/ES/LA/
  Llame al número de teléfono que aparece
  en su tarjeta/póliza de garantía
  Por favor no devuelva el producto a la
  tienda donde adquirió el producto.
  Lea este manual antes de usar el producto
  Read this manual before using this product
  Lisez ce manuel avant d’utiliser le produit

Bạn có câu hỏi nào về Sony Bravia XBR-55X800H không?

manual_questions_numberofquestions 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Sony Bravia XBR-55X800H cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Sony Bravia XBR-55X800H sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của khác. manual_question_cta

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Thương hiệu Sony
Mẫu Bravia XBR-55X800H
Sản phẩm Tivi
Ngôn ngữ Anh
Loại tập tin PDF

Các sản phẩm liên quan

Tivi Sony