Hướng dẫn sử dụng của Sony Bravia XBR-65X800H

(1)
 • Television
  5-013-153-11(1)
  © 2020 Sony Corporation
  Setup Guide
  Sony Customer Support
  U.S.A.:
  http://www.sony.com/tvsupport
  Canada:
  http://www.sony.ca/support
  United States Canada
  1.800.222.SONY 1.877.899.SONY
  Please Do Not Return the Product to the Store
  Service à la clientèle Sony
  Canada :
  http://www.sony.ca/support
  États-Unis :
  http://www.sony.com/tvsupport
  Canada États-Unis
  1.877.899.SONY 1.800.222.SONY
  Ne retournez pas le produit au magasin
  Lea este manual antes de usar el producto
  Centro de Asistencia de Sony
  http://esupport.sony.com/ES/LA/
  Llame al número telefónico que aparece en
  su póliza de garantía.
  Por favor no devuelva el producto a la tienda
  donde adquirió el producto.
  Suporte ao Cliente Sony
  https://www.sony.com.br/electronics/
  support
  Por favor, não devolva o produto à loja
  US Setup Guide
  FR Manuel de configuration
  ES Guía de configuración
  PT Guia de Configuração
  Téléviseur
  Televisor digital a color con pantalla de cristal líquido
  Televisor
  XBR-75X80CH / 75X807H / 75X805H
  XBR-75X800H / 65X80CH / 65X807H
  XBR-65X805H / 65X800H / 55X80CH
  XBR-55X807H / 55X805H / 55X800H
  1
  5
  2
  *
  2
  *
  1
  6
  SB1
  Refer Reference Guide / Reportez-vous au Manuel de référence / Consulte la Guía de referencia /
  Consulte o manual de instruções
  1.5 N∙m/1,5 N∙m
  {15 kgf∙cm}
  SB2SB1
  M4L8
  M5L14
  SB2
  7
  8
  4
  2
  *
  2
  *
  2
  Only on limited region/country/TV model. / Uniquement pour certaines régions/pays/modèles de
  téléviseurs. / Solo en regiones/países limitados/Modelo de TV. / Somente para determinadas regiões/
  países/modelos de TV.
  3
  SN
  M5L14
  SN
  M5L14
  SN
  M4L8
  M5L14
  IM CL
  *
  1
  VS
  SN
  *
  2

Bạn có câu hỏi nào về Sony Bravia XBR-65X800H không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Sony Bravia XBR-65X800H cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Sony Bravia XBR-65X800H sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Sony Bravia XBR-65X800H miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Sony Bravia XBR-65X800H khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu Sony
Mẫu Bravia XBR-65X800H
Sản phẩm Tivi
Ngôn ngữ Vietnamees, Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees
Loại tập tin PDF

hướngdẫnsửdụng.vn

Tìm hướng dẫn sử dụng? hướngdẫnsửdụng.vn đảm bảo là bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn sử dụng ngay lập tức. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa nhiều hơn 1 triệu hướng dẫn sử dụng định dạng PDF của trên 10.000 nhãn hiệu. Chúng tôi thêm các hướng dẫn sử dụng mới nhất mỗi ngày để bạn luôn tìm thấy sản phẩm mà bạn đang tìm kiếm. Rất đơn giản: chỉ cần nhập tên nhãn hiệu và loại sản phẩm vào thanh tìm kiếm là bạn có thể xem hướng dẫn sử dụng trực tuyến miễn phí ngay lập tức.

hướngdẫnsửdụng.vn

© Bản quyền thuộc về 2021 hướngdẫnsửdụng.vn.