Hướng dẫn sử dụng của Sony Google TV NSZ-GS7

(2)
  • Số lượng trang: 16
  • Loại tập tin: PDF

Getting Started

Network Media Player

NSZ-GS7/NSZ-GX70

US
Screen images, operations, and specifications
are subject to change without notice.(NSZ-GX70 is only for the US)
NSZ-GS7 4-421-773-11(1)

Bạn có câu hỏi nào về Sony Google TV NSZ-GS7 không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Sony Google TV NSZ-GS7 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Sony Google TV NSZ-GS7 sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Sony Google TV NSZ-GS7 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Sony Google TV NSZ-GS7 khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu Sony
Mẫu Google TV NSZ-GS7
Sản phẩm Trình đa phương tiện
4905524870343
Ngôn ngữ Anh
Loại tập tin PDF

Các câu hỏi thường gặp

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy những câu hỏi thường gặp nhất về Sony Google TV NSZ-GS7.

Câu hỏi của bạn không có trong danh sách? Đặt câu hỏi của bạn tại đây