Hướng dẫn sử dụng của Sony KDL-32EX343

(1)
  • Số lượng trang: 52
  • Loại tập tin: PDF
A-EAQ-100-11(1)

LCD TV

Operating Instructions

Start-up Guide
Watching TV
Using Optional Equipment
Using MENU Functions
Network Set-up
Additional Information
KDL-42EX443 / 42EX440 / 32EX343 / 32EX340

Bạn có câu hỏi nào về Sony KDL-32EX343 không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Sony KDL-32EX343 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Sony KDL-32EX343 sẽ trả lời càng chính xác.

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu Sony
Mẫu KDL-32EX343
Sản phẩm TiVi LCD
Ngôn ngữ Anh
Loại tập tin PDF
Thiết kế
Màu sắc sản phẩm Màu đen
hiển thị thêm

Các câu hỏi thường gặp

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy những câu hỏi thường gặp nhất về Sony KDL-32EX343.

Câu hỏi của bạn không có trong danh sách? Đặt câu hỏi của bạn tại đây