Hướng dẫn sử dụng của Sony KDL-37P3030

(1)
  • Số lượng trang: 84
  • Loại tập tin: PDF

LCD Digital Colour TV

3-290-196-11(2)

© 2007 Sony Corporation

KDL-40P30xH

KDL-37P30xH

KDL-32P30xH

KDL-26P30xH

KDL-26T26xH

GB
DE
FR
IT
NL
ES
PT
GR
RU
PL
CZ
SK
HU
SE
FI
DK
NO
TR
010COV.fm Page 1 Monday, April 7, 2008 9:43 AM

Bạn có câu hỏi nào về Sony KDL-37P3030 không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Sony KDL-37P3030 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Sony KDL-37P3030 sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Sony KDL-37P3030 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Sony KDL-37P3030 khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu Sony
Mẫu KDL-37P3030
Sản phẩm TiVi LCD
Ngôn ngữ Anh
Loại tập tin PDF

Các câu hỏi thường gặp

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy những câu hỏi thường gặp nhất về Sony KDL-37P3030.

Câu hỏi của bạn không có trong danh sách? Đặt câu hỏi của bạn tại đây