Hướng dẫn sử dụng của Sony KDL-40D2810

(1)
  • Số lượng trang: 194
  • Loại tập tin: PDF

LCD Digital Colour TV

3-198-502-43(2)
K
© 2007 Sony Corporation

KDL-40S30xx

KDL-40D27xx

KDL-40T28xx

KDL-32S30xx

KDL-32D27xx

KDL-32T28xx

KDL-40D28xx

KDL-40D26xx

KDL-40T30xx

KDL-32D28xx

KDL-32D26xx

KDL-32T30xx

Operating Instructions
Before operating the TV, please read the “Safety information”
section of this manual. Retain this manual for future reference.
Инструкция по эксплуатации
Перед включением телевизора прочтите раздел “Сведения
по безопасности” этого руководства. Сохраняйте данное
руководство для справок в будущем.
Instrukcja obsługi
Przed rozpoczęciem eksploatacji telewizora należy zapoznać się
z treścią rozdziału „Informacje dotyczące bezpieczeństwa”
niniejszej instrukcji. Zachow instrukcję do wykorzystania w
przyszłości.
Návod k použití
Před zapnutím televizoru si prosím pozorně přečtěte část
„Bezpečnostní údaje“ v tomto návodu. Návod si uschovejte i pro
budoucí potřebu.
For useful information about Sony products
Для получения полезной информации о продукции Сони
Szczegółowe informacje o produktach Sony
Užitečné informace o výrobcích Sony
Pre viac informácií o produktoch Sony
Sony termékekről hasznos információkat találhat az alábbi
weboldalon
Návod na obsluhu
Pred zapnum TV prijímača si prosím pozorne prečítajte čas˙
„Informácie o bezpečnosti“. Návod si uchovajte pre ďašie použitie.
Kezelési utasítás
Mielőtt elkezdené használni a teleziót, kérjük, olvassa el a jelen
kézikönyv Biztonsági előírások c. szakaszát. Őrizze meg a
kézikönyvet későbbi használatra.
GB
RU
PL
CZ
SK
HU
010COV.fm Page 1 Thursday, July 5, 2007 10:35 AM

Bạn có câu hỏi nào về Sony KDL-40D2810 không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Sony KDL-40D2810 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Sony KDL-40D2810 sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Sony KDL-40D2810 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Sony KDL-40D2810 khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu Sony
Mẫu KDL-40D2810
Sản phẩm TiVi LCD
Ngôn ngữ Anh
Loại tập tin PDF

Các câu hỏi thường gặp

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy những câu hỏi thường gặp nhất về Sony KDL-40D2810.

Câu hỏi của bạn không có trong danh sách? Đặt câu hỏi của bạn tại đây