Hướng dẫn sử dụng của Sony KDL-40T2600

(1)
  • Số lượng trang: 34
  • Loại tập tin: PDF

KDL-40S28xx

KDL-40T26xx

KDL-32S28xx

KDL-32T26xx

© 2007 Sony Corporation

LCD Digital Colour TV

3-217-695-11(1)
U
Operating Instructions
Before operating the TV, please read the “Safety
information” section of this manual.
Retain this manual for future reference.
For useful information about Sony products
010COV.fm Page 1 Friday, July 20, 2007 11:08 AM

Bạn có câu hỏi nào về Sony KDL-40T2600 không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Sony KDL-40T2600 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Sony KDL-40T2600 sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Sony KDL-40T2600 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Sony KDL-40T2600 khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu Sony
Mẫu KDL-40T2600
Sản phẩm TiVi LCD
Ngôn ngữ Anh
Loại tập tin PDF

Các câu hỏi thường gặp

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy những câu hỏi thường gặp nhất về Sony KDL-40T2600.

Câu hỏi của bạn không có trong danh sách? Đặt câu hỏi của bạn tại đây