Hướng dẫn sử dụng của Sony KDL-40W4220

(1)
  • Số lượng trang: 71
  • Loại tập tin: PDF
Printed in Spain
3-298-243-61(1)
For useful information about Sony products
Для получения полезной информации о продукции Сони
© 2008 Sony Corporation 3-298-243-61(1)
GB
RU

LCD Digital Colour TV

Operating Instructions

Инструкция по эксплуатации

KDL-52W40xx
KDL-52W42xx
KDL-46W40xx
KDL-46W42xx
KDL-40W40xx
KDL-40W42xx
KDL-32W40xx
KDL-32W42xx
KDL-40E40xx
KDL-32E40xx
KDL-26E40xx
KDL-37V45xx
KDL-37V47xx
KDL-32V45xx
KDL-32V47xx
KDL-26V45xx
KDL-26V47xx
000COV_0mm(611)m.indd 1000COV_0mm(611)m.indd 1 18/03/2008 16:59:4518/03/2008 16:59:45

Bạn có câu hỏi nào về Sony KDL-40W4220 không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Sony KDL-40W4220 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Sony KDL-40W4220 sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Sony KDL-40W4220 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Sony KDL-40W4220 khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu Sony
Mẫu KDL-40W4220
Sản phẩm TiVi LCD
Ngôn ngữ Anh
Loại tập tin PDF

Các câu hỏi thường gặp

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy những câu hỏi thường gặp nhất về Sony KDL-40W4220.

Câu hỏi của bạn không có trong danh sách? Đặt câu hỏi của bạn tại đây