Sony KDL-42W809A đặc điểm

specs_thumb_alt
(2)

Sony KDL-42W809A đặc điểm, giá cả, hình ảnh và video sản phẩm.

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu Sony
Mẫu KDL-42W809A
Sản phẩm TiVi LCD
Ngôn ngữ Anh
Loại tập tin PDF
Thiết kế
Màu sắc sản phẩm Màu đen