Hướng dẫn sử dụng của Sony KDL-42W809A

(2)
  • Số lượng trang: 92
  • Loại tập tin: PDF
Reference Guide
GB
Guide de référence
FR
Guía de referencia
ES
Referentiehandleiding
NL
Referenzleitfaden
DE
Guia de referência
PT
Guida di riferimento
IT
Referensguide
SE
Referencevejledning
DK
Viiteopas
FI
Referanseveiledning
NO
Instrukcja
PL
Referenční příručka
CZ
Referenčná príručka
SK
Referencia útmutató
HU
Ghid de referinţă
RO
Справочно ръководство
BG
Οδηγός αναφοράς
GR
Başvuru Kılavuzu
TR
Справочное руководство
RU
Довідник
UA

LCD TV

Reference

Guide

KDL-55W80xA / 47W80xA / 42W80xA

Bạn có câu hỏi nào về Sony KDL-42W809A không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Sony KDL-42W809A cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Sony KDL-42W809A sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Sony KDL-42W809A miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Sony KDL-42W809A khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu Sony
Mẫu KDL-42W809A
Sản phẩm TiVi LCD
Ngôn ngữ Anh
Loại tập tin PDF
Thiết kế
Màu sắc sản phẩm Màu đen
hiển thị thêm

Các câu hỏi thường gặp

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy những câu hỏi thường gặp nhất về Sony KDL-42W809A.

Câu hỏi của bạn không có trong danh sách? Đặt câu hỏi của bạn tại đây