Hướng dẫn sử dụng của Sony KDL-46HX803

(1)
  • Số lượng trang: 20
  • Loại tập tin: PDF
4-180-175-11(1)
LCD

Digital Colour TV

Operating Instructions

Setting Up
Watching TV
Additional Information
KDL-52HX903 / 46HX903 / 46HX803 / 40HX803

Bạn có câu hỏi nào về Sony KDL-46HX803 không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Sony KDL-46HX803 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Sony KDL-46HX803 sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Sony KDL-46HX803 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Sony KDL-46HX803 khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu Sony
Mẫu KDL-46HX803
Sản phẩm TiVi LCD
Ngôn ngữ Anh
Loại tập tin PDF

Các câu hỏi thường gặp

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy những câu hỏi thường gặp nhất về Sony KDL-46HX803.

Câu hỏi của bạn không có trong danh sách? Đặt câu hỏi của bạn tại đây