Sony KDL-46HX853 đặc điểm

specs_thumb_alt
(1)

Sony KDL-46HX853 đặc điểm, giá cả, hình ảnh và video sản phẩm.

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu Sony
Mẫu KDL-46HX853
Sản phẩm TiVi LCD
Ngôn ngữ Anh
Loại tập tin PDF
Thiết kế
Màu sắc sản phẩm Màu đen