Hướng dẫn sử dụng của Sony KDL-46W5730

(1)
  • Số lượng trang: 57
  • Loại tập tin: PDF
Printed in Spain
4-136-111-14(1)
U
For useful information about Sony products
Instructions about “Installing Wall Mount Bracket” are included within
this TV’s instructions manual
Award to goods or services which meet the environmental
requirements of the EU ecolabelling scheme
ES-CAT/022/002
At Sony we are constantly rethinking and redesigning in order to create innovative digital
entertainment products. And we are also constantly rethinking and re-evaluating our
products, processes and our potential impact on the planet.
Thanks to our results in that direction, this product achieved the European Eco label
award issued by the European Comission. You can get more information in following link:
http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel
Sony gives a minimum of 2 years guarantee for this LCD TV and 7 years availability for
replacement of electronic parts.
© 2009 Sony Corporation 4-136-111-14(1)
U

LCD Digital Colour TV

Operating Instructions

KDL-40E55xx
KDL-32E55xx
KDL-52V55/56xx
KDL-46V55/56xx
KDL-40V55/56xx
KDL-37V55/56xx
KDL-32V55/56xx
KDL-52W55xx
KDL-46W55/57xx
KDL-40W55/57xx
KDL-37W55/57xx
KDL-32W55/57xx
KDL-46WE5
KDL-40WE5

Bạn có câu hỏi nào về Sony KDL-46W5730 không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Sony KDL-46W5730 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Sony KDL-46W5730 sẽ trả lời càng chính xác.

Mục lục

Xem hướng dẫn sử dụng của Sony KDL-46W5730 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Sony KDL-46W5730 khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu Sony
Mẫu KDL-46W5730
Sản phẩm TiVi LCD
Ngôn ngữ Anh
Loại tập tin PDF

Các câu hỏi thường gặp

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy những câu hỏi thường gặp nhất về Sony KDL-46W5730.

Câu hỏi của bạn không có trong danh sách? Đặt câu hỏi của bạn tại đây