Hướng dẫn sử dụng của Sony KDL-55EX713

(1)
  • Số lượng trang: 138
  • Loại tập tin: PDF

i-Manual online

Print Font Size

“BRAVIA” TV Features
Watching TV
Using the Home Menu
Fun Features with
Connected Equipment
Parts Description
Troubleshooting
Index
i-Manual online map
Top Page

EX71x

Trademark information
Copyright 2010 Sony Corporation
1

Bạn có câu hỏi nào về Sony KDL-55EX713 không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Sony KDL-55EX713 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Sony KDL-55EX713 sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Sony KDL-55EX713 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Sony KDL-55EX713 khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu Sony
Mẫu KDL-55EX713
Sản phẩm TiVi LCD
Ngôn ngữ Anh
Loại tập tin PDF
Thiết kế
Màu sắc sản phẩm Màu đen
hiển thị thêm

Các câu hỏi thường gặp

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy những câu hỏi thường gặp nhất về Sony KDL-55EX713.

Câu hỏi của bạn không có trong danh sách? Đặt câu hỏi của bạn tại đây