Hướng dẫn sử dụng của Sony KLV-L32M1

(2)
  • Số lượng trang: 260
  • Loại tập tin: PDF

Quick Start Guide

Operating Instructions

Anleitung zur schnellen Inbetriebnahme

Bedienungsanleitung

Guide de mise en route

Mode d’emploi

Beknopte gebruiksgids

Gebruiksaanwijzing

Before operating the TV, please read the “Safety Information” section of this manual.
Retain this manual for future reference.
Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Fernsehgeräts bitte den Abschnitt
„Sicherheitsinformationen“ in dieser Anleitung. Bewahren Sie die Anleitung zum
späteren Nachschlagen auf.
Avant d’utiliser le téléviseur, lisez la section « Consignes de sécurité » de ce mode
d’emploi. Conservez ce mode d’emploi pour vous y référer ultérieurement.
Lees het hoofdstuk "Veiligheidsinformatie" van deze gebruiksaanwijzing alvorens de TV
in gebruik te nemen. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zodat u ze achteraf nog kunt
raadplegen.
2-148-999-13(1)

KLV-L32M1

KE-P42M1

2004 Sony Corporation
GB
DE
FR
NL

LCD Colour TV

PDP Colour TV

LCD Colour TV/PDP Colour TV KLV-L32M1/KE-P42M1

Bạn có câu hỏi nào về Sony KLV-L32M1 không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Sony KLV-L32M1 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Sony KLV-L32M1 sẽ trả lời càng chính xác.

Mục lục

Xem hướng dẫn sử dụng của Sony KLV-L32M1 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Sony KLV-L32M1 khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu Sony
Mẫu KLV-L32M1
Sản phẩm TiVi LCD
Ngôn ngữ Anh
Loại tập tin PDF

Các câu hỏi thường gặp

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy những câu hỏi thường gặp nhất về Sony KLV-L32M1.

Câu hỏi của bạn không có trong danh sách? Đặt câu hỏi của bạn tại đây