Hướng dẫn sử dụng của Soundcraft Si Expression

8.9 · 10
PDF hướng dẫn sử dụng
 · 126 trang
Anh
hướng dẫn sử dụngSoundcraft Si Expression
®

User Guide v2.0

For Soundcraft Si Expression 1, 2 & 3

Incorporating Software version 1.6
®

Xem hướng dẫn sử dụng của Soundcraft Si Expression miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Soundcraft Si Expression khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Bạn có câu hỏi nào về Soundcraft Si Expression không?

Bạn có câu hỏi về Soundcraft và câu trả lời không có trong cẩm nang này? Đặt câu hỏi của bạn tại đây. Cung cấp mô tả rõ ràng và toàn diện về vấn đề và câu hỏi của bạn. Vấn đề và câu hỏi của bạn được mô tả càng kỹ càng thì các chủ sở hữu Soundcraft khác càng dễ dàng cung cấp cho bạn câu trả lời xác đáng.

Nguyễn thanh Tâm • 18-10-2022Không có bình luận

Chỉnh echo cho mic .xin giúp đỡ

Trả lời câu hỏi này

Số câu hỏi: 1

Chung
Soundcraft
Si Expression
Thiết bị trộn âm thanh
Anh
Hướng dẫn sử dụng (PDF)

Không thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của bạn trong cẩm nang? Bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của mình trong phần Câu hỏi thường gặp về Soundcraft Si Expression phía dưới.

Câu hỏi của bạn không có trong danh sách? Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Không có kết quả