Hướng dẫn sử dụng của Tefal PP4000 Evolis

Xem hướng dẫn sử dụng của Tefal PP4000 Evolis miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Tefal PP4000 Evolis khác.

)
(
321
www.tefal.com
RC 301 520 920 – Ref. 2015900422 – 12/09
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
3
3
4
4
1
2
3
4
1
2
3
4
3
4
1
2
3
4
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
2
3
4
4
4
4
4
1
2
3
4
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
F Service consommateurs 09 74 50 47 74 www.tefal.fr
& commande accessoires
B Service consommateurs 070/23 21 59 www.tefal.be
Consumentendienst
NL Consumenten-service + 31 318 58 24 24 www.tefal.nl
D Kundenservice + 49 212 387 400 www.tefal.de
I Servizio consumatori + 39 199 20 73 54 www.tefal.it
GB Consumer Service 44 845 725 85 88 www.tefal.co.uk
& Accessories ordering
E Servicio al consumidor + 34 902 312 400 www.tefal.es
P Clube Consumidor + 351 808 284 735 www.tefal.pt
GR + 30 801 11 97 101 www.tefal.gr
+ 30 210 63 71 251
TR
şteri hizmetleri
444 40 50 www.tefal.com.tr
DK Kundeservice + 45 4466 31 55 www.tefal.dk
S Kundservice + 46 8 594 213 30 www.tefal.se
FIN Asiakaspalvelu + 358 962 29 420 www.tefal.fi
N Kundeservice + 47 815 09 567 www.tefal.no
& bestilling av reservedeler
RUS + 40 213 10 34 47 www.tefal.com.ru
UA + 38 044 417 64 13 www.tefal.com.ru
PL + 48 801 300 421 www.tefal.pl
CZ + 420 222 31712 7 www.tefal.cz
SK + 421 4488 71 24 www.tefal.sk
H + 36 1801 84 34 www.tefal.hu
SR www.yu.tefal.com
SLO + 386 22 50 9230 www.tefal.si
BG + 070 010 218 www.tefal.bg
RO + 40 (21) 233.13.45 www.tefal.ro
HR + 385 1 3015 294 www.tefal.com.hr
EVOLIS
EVOLIS GLASS
Tef-PP Evolis 12-09 22/12/09 10:28 Page 1

Bạn có câu hỏi nào về Tefal PP4000 Evolis không?

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Tefal PP4000 Evolis cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Tefal PP4000 Evolis sẽ trả lời càng chính xác.