Hướng dẫn sử dụng của Tefal PP4000 Evolis

Trên trang này, bạn tìm hướng dẫn sử dụng của Tefal PP4000 Evolis. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trong hướng dẫn vận hành này trước khi sử dụng sản phẩm. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về của bạn mà không có trong hướng dẫn sử dụng, vui lòng chia sẻ câu hỏi của bạn trong phần khắc phục sự cố ở phía dưới của trang này.

Thương hiệu
Tefal
Mẫu
PP4000 Evolis
Sản phẩm
3168430115798
Ngôn ngữ
Người Ý, Bồ Đào Nha, Phổ Cập
Loại tập tin
PDF
)
(
321
www.tefal.com
RC 301 520 920 – Ref. 2015900422 – 12/09
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
3
3
4
4
1
2
3
4
1
2
3
4
3
4
1
2
3
4
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
2
3
4
4
4
4
4
1
2
3
4
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
F Service consommateurs 09 74 50 47 74 www.tefal.fr
& commande accessoires
B Service consommateurs 070/23 21 59 www.tefal.be
Consumentendienst
NL Consumenten-service + 31 318 58 24 24 www.tefal.nl
D Kundenservice + 49 212 387 400 www.tefal.de
I Servizio consumatori + 39 199 20 73 54 www.tefal.it
GB Consumer Service 44 845 725 85 88 www.tefal.co.uk
& Accessories ordering
E Servicio al consumidor + 34 902 312 400 www.tefal.es
P Clube Consumidor + 351 808 284 735 www.tefal.pt
GR + 30 801 11 97 101 www.tefal.gr
+ 30 210 63 71 251
TR
şteri hizmetleri
444 40 50 www.tefal.com.tr
DK Kundeservice + 45 4466 31 55 www.tefal.dk
S Kundservice + 46 8 594 213 30 www.tefal.se
FIN Asiakaspalvelu + 358 962 29 420 www.tefal.fi
N Kundeservice + 47 815 09 567 www.tefal.no
& bestilling av reservedeler
RUS + 40 213 10 34 47 www.tefal.com.ru
UA + 38 044 417 64 13 www.tefal.com.ru
PL + 48 801 300 421 www.tefal.pl
CZ + 420 222 31712 7 www.tefal.cz
SK + 421 4488 71 24 www.tefal.sk
H + 36 1801 84 34 www.tefal.hu
SR www.yu.tefal.com
SLO + 386 22 50 9230 www.tefal.si
BG + 070 010 218 www.tefal.bg
RO + 40 (21) 233.13.45 www.tefal.ro
HR + 385 1 3015 294 www.tefal.com.hr
EVOLIS
EVOLIS GLASS
Tef-PP Evolis 12-09 22/12/09 10:28 Page 1

Bạn có câu hỏi nào về Tefal PP4000 Evolis không?

Nếu bạn có thắc mắc về Tefal PP4000 Evolis, đừng ngại hỏi. Hãy mô tả rõ ràng vấn đề của bạn. Nhờ đó, những người dùng khác có thể cung cấp cho bạn câu trả lời chính xác.

Mua các sản phẩm liên quan: