Hướng dẫn sử dụng của Topcom Babyviewer 4100

(2)
  • Số lượng trang: 2
  • Loại tập tin: PDF
Babyviewer 4100 www.topcom.net This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC. The Declaration of conformity can be found on: http://www.topcom.net/cedeclarations.asp MD10600405 ECO V1.0
1

Babyviewer 4100

1 Getting started
Thank you for purchasing this TOPCOM product. This
product has been designed and assembled with utmost
care for you and the environment. Because we at
TOPCOM like to think of the future of our planet and our
children, we aim to do our best to help saving the
environment. This is why we decided to reduce the
number of pages of our user guides and product manuals.
If you keep in mind that it takes up to 24 trees to produce
1 ton of paper, publishing product manuals in many
languages costs our planet a lot of trees. In this short manual provided with
your TOPCOM device you can find a brief explanation of how to install and
use your TOPCOM device.If you would still like to discover all the features
of your new TOPCOM device, please visit our website (www.topcom.net)
where you can download the complete user manual in your language. By
doing this TOPCOM hopes to do its share to make our planet a better place,
but we can only succeed with your help!
1.1 Installing batteries in the baby unit
See Figure on the picture.
Remove the battery compartment cover .
Fit 3 AAA alkaline cells (LR03) in the battery compartment. Ensure
that the polarity is correct.
Close the battery compartment .
1.2 Connecting the baby unit to the AC mains
Insert the small plug of the AC mains adapter in the mains power connector
of the baby unit and plug the AC mains adapter into a mains connector
(100~240 V - 50/60 Hz).
1.3 Installing the rechargeable battery pack in the parent unit
See Figure on the picture.
Remove the belt clip .
Remove the battery compartment cover .
Place the Li-ion battery pack in the battery compartment.
Ensure that the battery contacts do make contact with the charge
contacts as illustrated.
Carefully close the battery compartment and place the belt clip
back.
1.4 Connecting the parent unit to the AC mains
Insert the small plug of the AC mains adapter in the mains power
connector of the charger and plug the AC mains adapter into
a mains connector (100~240 V - 50/60 Hz), the LED will lit.
Put the Parent unit on the charger.
2 Operation and use
2.1 Switching the baby unit and parent unit On and Off
Slide the on/off switch to ‘l’ to switch on the parent unit. The
display and on/off led is activated.
Press the on/off button up to switch on the baby unit. The
on/off LED is activated.
Slide the on/off switch to ‘o’ to switch off the parent unit.
Press the on/off switch to switch off the baby unit (press
and hold until the LED goes off).
2.2 Checking the connection between the parent unit and the
baby unit
You should always check the wireless connection when you use the
babyphone for the first time.
Put the parent unit in the same room as the baby unit, separated
by at least two metres.
Switch on both devices. The parent unit will try to establish a
connection with the baby unit.
The display of the parent unit will show the captured image from
the baby unit after the connection has been established (monitor
mode).
The sounds picked up by the microphone are reproduced by
the parent unit.
If no connection is established, the out of range icon is
displayed and the LED will be red.
2.3 Setting the reproduction volume of the parent unit
There are 8 volume levels.
Press button to increase the volume.
Press button to decrease the volume.
2.4 Setting on the parent unit
2.4.1 Display brightness
When the display in on (If not, press the monitor key shortly to turn on
the display):
Press and hold the menu button for 2 seconds.
Select with the up or down button the brightness
-icon.
Press the monitor key .
Press the up or down button to select the desired
brightness (5 steps).
Press the menu button to confirm.
2.4.2 Display contrast
When the display in on (If not, press the monitor key shortly to turn on
the display)
Press and hold the menu button for 2 seconds.
Select with the up or down button the contrast -
icon.
Press the monitor key .
Press the up or down button to select the desired
contrast (5 steps).
Press the menu button to confirm.
2.4.3 Turn the night light stars on or off
The night light stars can be turned on/off on the baby and parent unit:
On the baby unit:
Press the night light button shortly to switch ON/OFF the
night lights.
On the parent unit:
When the display in on: (If not, press the monitor key shortly to turn on
the display)
Press and hold the menu button for 2 seconds.
Select with the up or down button the night light
-icon.
Press the monitor key .
Press the up or down button to select on (green
color) or off (red color).
Press the menu button to confirm.
2.4.4 Turn the lullaby music on or off
Your baby can be soothed to sleep by gentle lullaby from the baby unit.
There are 5 pre-programmed lullabies that you can play on the baby unit.
These are played one by one within 15 minutes.
The lullaby can be turned on/off on the baby and parent unit:
On the baby unit:
Press and hold the lullaby button to switch ON/OFF the
lullaby. Press the up or down button to select the
volume.
On the parent unit:
When the display in on: (If not, press the monitor key shortly to turn on
the display)
Press and hold the menu button for 2 seconds.
Select with the up or down button the lullaby -
icon.
Press the monitor key .
Press the up or down button to select on (green
color) or off (red color).
Press the menu button to confirm.
2.5 Talking with your baby
You can use the parent unit to talk with your baby.
Press the Talk button on the parent unit and hold it
pressed.
Hold the parent unit vertical with the microphone
approximately 10 cm from your mouth, and speak into the
microphone.
Release button when you have finished talking.
2.6 Voice activated transmission (VOX)
The Babyviewer 4100/4200 will only transmit if a certain level of sound if
captured by the baby unit microphone.
You can set the sound detection sensitivity (VOX) of the babyphone. If the
sensitivity is set to high, the baby unit will pick up weaker sounds.
Turn the VOX sensitivity wheel left to decrease the sensitivity.
Turn the VOX sensitivity wheel right to increase the sensitivity.
ENGLISH
You can operate the baby unit with 3 AAA cells (LR03;
we recommend alkaline cells) or the included AC
mains adapter.
The baby unit cannot recharge batteries.
It is recommended to always leave the batteries in the
unit, even if you use the AC mains adapter. The unit
will automatically switch to battery power in case of a
mains power interruption.
Never mix used cells with fresh cells.
CAUTION
The mains connector must be within easy reach so you can
quickly unplug the power cable in an emergency.
Use only the supplied AC mains adapter (6 V DC / 800 mA).
CAUTION
Use only the supplied Li-ion battery pack in the parent unit.
It takes around 10 hours to fully charge the batteries.
The parent unit will try to establish a
connection with the baby unit. If captured
image from the camera is displayed, a
connection has been established.
VOX
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
14
15
16
A
1
0
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
29
30
31
28
27
B
12
11
+
-
1 x AAA
+
-
1 x AAA
+
-
1 x AAA
+ -
A
12
12
9
B
31
28
24
23
29
17
27
5
4
5
4
7
27
19
25
20
26
19
25
20
19
25
Allow your baby to get used to the talk function before
you use it in practice.
26
20
26
19
25
20
19
25
26
14
20
26
19
25
20
19
25
26
14
19
25
20
26
19
25
20
19
25
26
PTT
PTT
30
21
PTTPTT
30
2
2

Bạn có câu hỏi nào về Topcom Babyviewer 4100 không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Topcom Babyviewer 4100 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Topcom Babyviewer 4100 sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Topcom Babyviewer 4100 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Topcom Babyviewer 4100 khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Khi hiệu suất là ưu tiên của bạn, hãy dựa vào công nghệ đã được chứng minh và đáng tin cậy. Với tế bào pin lithium-ion h...
Chung
Thương hiệu Topcom
Mẫu Babyviewer 4100
Sản phẩm Thiết bị giám sát trẻ em
5411519016782
Ngôn ngữ Anh
Loại tập tin PDF
Thiết kế
Đèn đêm
Màu sắc sản phẩm Violet,White
Hiệu suất
Khoảng tối đa 150 m
Hỗ trợ điện thoại thông minh -
Khoảng trong nhà tối đa 50 m
Khoảng ngoài trời tối đa 150 m
Kích hoạt giọng
Bài hát ru
Số bài hát ru 5
Gắn kèm (các) loa -
Micrô gắn kèm -
Cảm biến nhiệt độ -
Máy ảnh
Số lượng đèn LED chiếu sáng 6
Loại điốt phát quang IR
Chế độ ban đêm
Zoom kỹ thuật số
Nội dung đóng gói
Bao gồm pin
Kèm adapter AC
Điện
Số lượng pin sạc/lần 1
Loại nguồn năng lượng Pin
Điện áp đầu vào dòng một chiều (DC) 10 - 14 V
Công nghệ pin Lithium-Ion (Li-Ion)
Màn hình
Kích thước màn hình 2.4 "
Công thái học
Kẹp thắt lưng
Có thể treo tường
Trọng lượng & Kích thước
Chiều rộng của kiện hàng 258 mm
Chiều sâu của kiện hàng 215 mm
Chiều cao của kiện hàng 60 mm
Trọng lượng thùng hàng 600 g
Cổng giao tiếp
Giao diện FHSS
Dải tần số 2.4 GHz
hiển thị thêm

Các câu hỏi thường gặp

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy những câu hỏi thường gặp nhất về Topcom Babyviewer 4100.

Câu hỏi của bạn không có trong danh sách? Đặt câu hỏi của bạn tại đây