Hướng dẫn sử dụng của Vogel's EFW 8145

(1)
 • 4
  3
  H
  2
  2
  1
  OPTION
  L
  1
  2
  H
  3
  OPTION
  L
  B
  E
  D
  A
  E
  D
  1
  2
  W
  Mounting instructions
  Montageanleitung
  Consignes d’installation
  Montagevoorschrift
  Instrucciones de montaje
  Istruzioni di montaggio
  Manual de montagem
  Montageföreskrifter
  Instrukcja montażu
  Инструкция по сборке
  и установке
  Návod k montáži
  Návod na montáž
  Szerelési előírás
  Montaj kιlavuzu
  Instrucţiuni de montaj
  Вказівки по монтажі
  設置の説明書
  EFW 8145
  21.11.2008
  DESIGNED AND ENGINEERED
  IN THE NETHERLANDS
  MADE IN THE P.R.C.
  VOGEL’S PRODUCTS BV
  NL 5628 DB EINDHOVEN
  WWW.VOGELS.COM
  Important
  Wichtig
  Important
  Belangrijk
  Importante
  Importante
  Importante
  Viktigt
  Ważne
  Важно
  Důležité
  Dôležité
  Fontos
  Önemli
  Important
  Для монтажу необхідно 2
  людини Important
  Важливо
  重要
  2 persons required
  Zwei Personen erforderlich
  Nécessite deux personnes
  2 personen
  Se precisan dos personas
  E’ richiesta la presenza
  di due persone
  Requer duas pessoas
  Tpersoner erfordras
  Konieczne dwie osoby
  Нужны два человека
  Montáž vyžaduje 2 osoby
  Montáž vyžaduje 2 osoby
  Két személy szükséges
  İki kişi gerekli
  Este nevoie de două
  persoane
  Для монтажу необхідно 2
  людини
  Необходими са двама души
  二人作業
  MOUNTING INSTRUCTIONS
  654321
  TV von Wandhalter nehmen
  Retirer le téléviseur du
  support mural
  TV van muursupport afhalen
  Quite el televisor del
  sistema de montaje en la
  pared
  Rimozione della TV dal
  sistemadissaggioa
  parete
  Retire a TV do suporte da
  parede
  •AvlägsnaTV:nfrån
  väggmonteringen
  Zdejmij telewizor ze
  ściennegouchwytu
  Снятиетелевизора
  сустройствадля
  настенногокрепления
  •Sejmutítelevizoruzdržáku
  nastěnu
  Zvesenie televízora z
  držiakanastenu
  •ATVeltávolításaafali
  tartóról
  •TV’yiduvardayanağından
  çıkartın
  •Îndepărtaţitelevizoruldepe
  suportul de perete
  Зняттятелевізораз
  кронштейнанастіні
  Откачваненателевизора
  отстойкатазастена
  テレビをウォール マウント
  から取り外す
  REMOVE TV FROM WALL MOUNT
  6.2
  6.3
  5.1
  5
  6.1
  6
  75
  º
  | 75
  º
  POSITION
  90
  º
  POSITION RIGHT TURN
  90
  º
  POSITION LEFT TURN
  Visit www.vogels.com for more information
  28060108-5_EFW8145-Boom.indd 1 21-11-2008 10:08:32

Bạn có câu hỏi nào về Vogel's EFW 8145 không?

manual_questions_numberofquestions 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Vogel's EFW 8145 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Vogel's EFW 8145 sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của khác. manual_question_cta

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Thương hiệu Vogel's
Mẫu EFW 8145
Sản phẩm Giá đỡ màn hình phẳng
Ngôn ngữ Phổ Cập, Anh, Người Pháp, Trung Quốc, Tiếng Nhật
Loại tập tin PDF

Các sản phẩm liên quan

Giá đỡ màn hình phẳng Vogel's