Hướng dẫn sử dụng của Vogel's EFW 8205

 • TV von Wandhalter nehmen
  Retirer le téléviseur du
  support mural
  TV van muursupport afhalen
  Quite el televisor del
  sistema de montaje en la pared
  Rimozione della TV dal
  sistemadissaggioaparete
  Retire a TV do suporte da parede
  •AvlägsnaTV:nfrån
  väggmonteringen
  Zdejmij telewizor ze
  ściennegouchwytu
  Снятиетелевизора
  сустройствадля
  настенногокрепления
  •Sejmutítelevizoruzdržáku
  nastěnu
  Zvesenie televízora z
  držiakanastenu
  •ATVeltávolításaafalitartóról
  •TV’yiduvardayanağından
  çıkartın
  •Îndepărtaţitelevizoruldepe
  suportul de perete
  Зняттятелевізораз
  кронштейнанастіні
  Откачваненателевизора
  отстойкатазастена
  テレビをウォール マウント
  から取り外す
  III
  N P R
  4x 4x 4x
  4x4x
  4x
  4x
  4x
  4x
  G
  H2x 2x J K
  I
  A
  B
  E
  C
  D
  C
  F
  F
  L4x 4x M
  II
  EFW 8205
  21.11.2008
  Important
  Wichtig
  Important
  Belangrijk
  Importante
  Importante
  Importante
  Viktigt
  Ważne
  Важно
  Důležité
  Dôležité
  Fontos
  Önemli
  Important
  Для монтажу необхідно 2
  людини Important
  Важливо
  重要
  2 persons required
  Zwei Personen erforderlich
  Nécessite deux personnes
  2 personen
  Se precisan dos personas
  E’ richiesta la presenza
  di due persone
  Requer duas pessoas
  Två personer erfordras
  Konieczne dwie osoby
  Нужны два человека
  Montáž vyžaduje 2 osoby
  Montáž vyžaduje 2 osoby
  Két személy szükséges
  İki kişi gerekli
  Este nevoie de două
  persoane
  Для монтажу необхідно 2
  людини
  Необходими са двама
  души
  二人作業
  PARTS INCLUDED
  TV
  Accessories
  EFA 8835
  EFA 8840
  EFA 8835
  Min.
  640 mm
  EFA 8840
  Min.
  940 mm
  M
  3
  ø 3mm
  ±20 mm
  2
  1
  1 2 3
  1
  2
  C
  E
  C
  D
  3.1
  3
  REMOVE TV FROM WALL MOUNT
  1
  2
  3
  F
  Mounting instructions
  Montageanleitung
  Consignes d’installation
  Montagevoorschrift
  Instrucciones de montaje
  Istruzioni di montaggio
  Manual de montagem
  Montageföreskrifter
  Instrukcja montażu
  Инструкция по
  сборке и установке
  Návod k montáži
  Návod na montáž
  Szerelési előírás
  Montaj kιlavuzu
  Instrucţiuni de montaj
  Вказівки по монтажі
  設置の説明書
  DESIGNED & ENGINEERED IN THE NETHERLANDS
  MADE IN THE P.R.C.
  VOGEL’S PRODUCTS BV
  NL 5628 DB EINDHOVEN
  WWW.VOGELS.COM
  MOUNTING INSTRUCTIONS
  21 3
  Visit www.vogels.com for more information
  28060108_14_EFW8205_FlatMedium.i1 1 21-11-2008 08:59:54

Bạn có câu hỏi nào về Vogel's EFW 8205 không?

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Vogel's EFW 8205 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Vogel's EFW 8205 sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Vogel's EFW 8205 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Vogel's EFW 8205 khác.

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Thương hiệu Vogel's
Mẫu EFW 8205
Sản phẩm Giá đỡ màn hình phẳng
3610170487180, 8712285315466, 8712285315473
Ngôn ngữ Anh, Phổ Cập, Trung Quốc, Tiếng Nhật
Loại tập tin PDF
Thiết kế
Màu sắc sản phẩm Màu đen
Các đặc điểm khác
Chiều cao giao diện 376
Chiều rộng giao diện 522
Công thái học
Khoảng cách tới tường (tối thiểu) 22
Khoảng cách tới tường (tối đa) 22
Giá đỡ
Trọng lượng tối đa (dung lượng) 30
Độ tương thích kích cỡ màn hình tối thiểu 26 2016-02-10 17:20:30 0000-00-00 00:00:00 20894 17 31 kg 2016-02-10 17:20:30 0000-00-00 00:00:00 20895 18 31 MHz 2016-02-10 17:20:30 0000-00-00 00:00:00 20896 19 31 MB 2016-02-10 17:20:30 0000-00-00 00:00:00 20897 20 31 GB 2016-02-10 17:20:30 0000-00-00 00
Tương thích với độ phân giải màn hình tối đa 42 2016-02-10 17:20:30 0000-00-00 00:00:00 20894 17 31 kg 2016-02-10 17:20:30 0000-00-00 00:00:00 20895 18 31 MHz 2016-02-10 17:20:30 0000-00-00 00:00:00 20896 19 31 MB 2016-02-10 17:20:30 0000-00-00 00:00:00 20897 20 31 GB 2016-02-10 17:20:30 0000-00-00 00
Tương thích gắn lên bề mặt (tối thiểu) 75 x 75
Tương thích gắn lên bề mặt (tối đa) 500 x 350
Thông số đóng gói
Chiều rộng của kiện hàng 413
Chiều sâu của kiện hàng 148
Chiều cao của kiện hàng 96
Trọng lượng thùng hàng 1600

Mua các sản phẩm liên quan:

  Các sản phẩm liên quan

  Giá đỡ màn hình phẳng Vogel's