Hướng dẫn sử dụng của Xiaomi MI TV P1 55

8.7 · 10
PDF hướng dẫn sử dụng
 · 30 trang
Anh
hướng dẫn sử dụngXiaomi MI TV P1 55

1 / 30

Mi EU DoC Template V1.1 released on 2019/07/31

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Apparatus/Equipment
Product:
LED TV
Model:
L55M6-6AEU
SKU No.:
ELA4612EU,ELA4590EU
Batch or Serial Number:
XXXXX/YYYYYYYYYYYY(XXXXX:ID No., Y=any number from 0-9,or
letter from A-Z, YYYYYYYYYYYY is number or letter generated to
distinguish product or assemble part type)
Manufacturer or his authorized representative:
Name:
Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd
Address:
Room 707, 7F, Building 5, No. 58, JinghaiWulu Road, Beijing
Economic and Technological Development Zone, Beijing
100176, P. R. China
Country:
China
Manufacturers authorized EU Representative
Name: Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Address: Strawinskylaan 4117, Room 04-106, 1077ZX Amsterdam
Country: Netherlands
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
Object of the declaration: Listed above
The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant Union harmonization
directives and/or legislation(s):
2014/53/EU
2014/35/EU
2014/30/EU
2011/65/EU
2009/125/EC
2006/42/EC
2009/48/EC
Regulation (EU) 2016/425
Regulation (EU) No 305/2011
Regulation (EC) No
1223/2009
Directive 93/42/EEC

Hướng dẫn sử dụng

Xem hướng dẫn sử dụng của Xiaomi MI TV P1 55 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Xiaomi MI TV P1 55 khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Bạn có câu hỏi nào về Xiaomi MI TV P1 55 không?

Bạn có câu hỏi về Xiaomi MI TV P1 55 và câu trả lời không có trong cẩm nang này? Đặt câu hỏi của bạn tại đây. Cung cấp mô tả rõ ràng và toàn diện về vấn đề và câu hỏi của bạn. Vấn đề và câu hỏi của bạn được mô tả càng kỹ càng thì các chủ sở hữu Xiaomi MI TV P1 55 khác càng dễ dàng cung cấp cho bạn câu trả lời xác đáng.

Số câu hỏi: 0

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy thông số kỹ thuật sản phẩm và thông số kỹ thuật hướng dẫn sử dụng của Xiaomi MI TV P1 55.

Chung
Thương hiệu Xiaomi
Mẫu MI TV P1 55
Sản phẩm Tivi
Ngôn ngữ Anh
Loại tập tin Hướng dẫn sử dụng (PDF)

Các câu hỏi thường gặp

Không thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của bạn trong cẩm nang? Bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của mình trong phần Câu hỏi thường gặp về Xiaomi MI TV P1 55 phía dưới.

Câu hỏi của bạn không có trong danh sách? Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Không có kết quả