Hướng dẫn sử dụng của Xiaomi MI TV P1 55

8.7 · 10
PDF hướng dẫn sử dụng
 · 30 trang
Anh
hướng dẫn sử dụngXiaomi MI TV P1 55

2 / 30

Mi EU DoC Template V1.1 released on 2019/07/31

References to the relevant harmonized standards used, including the date of the standard, or references to the other

technical specifications, including the date of the specification, in relation to which conformity is declared:

Harmonized Standard

Test Report No.

Test lab

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

2110563R-RF-CE-P01V01

Dekra

EN 55032:2015+A11:2020

EN 55035:2017+A11:2020

2110563R-MME-CE-P01V01

Dekra

EN 50564:2011

EN 62087-1:2016

EN 62087-3:2016

2110563R.50

Dekra

EN 62368-1:2014+A11:2017

2110563R.52A

2110563R.52B

2110563R.52C

Dekra

ETSI EN 300 328 V2.2.2

2110563R-RF-CE-P17V01

2110563R-RF-CE-P17V02

2110563R-RF-CE-P17V03

Dekra

ETSI EN 300 440 V2.1.1

2110563R-RF-CE-P14V03

Dekra

ETSI EN 301 893 V2.1.1

2110563R-RF-CE-P15V03

Dekra

EN 62311:2020

2110563R-RF-CE-P18V01

Dekra

ETSI EN 303340 V1.1.2

ETSI EN 303372-2 V1.1.1

210203004RFC-1

UnionTrust

Notified Body (Optional) :

Name of notified body:

Reference Number of the certificate:

4 digit notified body number:

Signed for and on behalf of

Place and date of issue:

Beijing 3/29/2021

Signature:

Name, function:

Sr. Certification Engineer

Color Image of product:

Hướng dẫn sử dụng

Xem hướng dẫn sử dụng của Xiaomi MI TV P1 55 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Xiaomi MI TV P1 55 khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Bạn có câu hỏi nào về Xiaomi MI TV P1 55 không?

Bạn có câu hỏi về Xiaomi MI TV P1 55 và câu trả lời không có trong cẩm nang này? Đặt câu hỏi của bạn tại đây. Cung cấp mô tả rõ ràng và toàn diện về vấn đề và câu hỏi của bạn. Vấn đề và câu hỏi của bạn được mô tả càng kỹ càng thì các chủ sở hữu Xiaomi MI TV P1 55 khác càng dễ dàng cung cấp cho bạn câu trả lời xác đáng.

Số câu hỏi: 0

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy thông số kỹ thuật sản phẩm và thông số kỹ thuật hướng dẫn sử dụng của Xiaomi MI TV P1 55.

Chung
Thương hiệu Xiaomi
Mẫu MI TV P1 55
Sản phẩm Tivi
Ngôn ngữ Anh
Loại tập tin Hướng dẫn sử dụng (PDF)

Các câu hỏi thường gặp

Không thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của bạn trong cẩm nang? Bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của mình trong phần Câu hỏi thường gặp về Xiaomi MI TV P1 55 phía dưới.

Câu hỏi của bạn không có trong danh sách? Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Không có kết quả