Hướng dẫn sử dụng của Zoom R16

(6)
  • Số lượng trang: 100
  • Loại tập tin: PDF
© ZOOM Corporation
Reproduction of this manual, in whole or in part, by any means, is prohibited.

OPERATION MANUAL

Bạn có câu hỏi nào về Zoom R16 không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Zoom R16 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Zoom R16 sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Zoom R16 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Zoom R16 khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu Zoom
Mẫu R16
Sản phẩm Máy ghi âm
4515260008209
Ngôn ngữ Anh
Loại tập tin PDF

Các câu hỏi thường gặp

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy những câu hỏi thường gặp nhất về Zoom R16.

Câu hỏi của bạn không có trong danh sách? Đặt câu hỏi của bạn tại đây